Sosyete Powèt Kreyolofòn

janvier 1st, 2011

Denize LOTU (Lauture)

Poster par spcreolophone in Uncategorized

lauture.jpgNèg mòn premye piti de abitan, Lomon Lotu, Vyejeni Prèvo, ki fè trèz pitiit. Senk ladan yo mouri. Wè jou lamontay Jakmèl 11 Me 1946. Lè li te gen sizan , premye moun nan fanmi li ki te resi desann sètifika te koumanse bal’ leson. Lè li te gen setan papal’ metel’ lekòl kay frè laval. Prèske de zèd tan moute desann mon lematen. Menm kout manchèt la aprèmidi pye atè, sis jou chak semèn. Malgre tout wout long nan, chak dimanch tout kwa ak zetwal fè miyan miyan sou lestomak li. Frè blan fransè chanje lavil’. Yo bwotel pòtoprens. Li tounen tyoul frè fransè ak piti boujwa nan Saint-Louis de Gonzague. Li fè kabann, sèvi tab, bale klas, bale lakou, ramase kaka chen etc. Chans pou li, yo kitel’ al lekol Jean Marie Guilloux. Se la li fini klas prime li. 1960 : li antre SALESIENS  apre li pase yon dikte sou VERCINGETORIX, nou tande, na dim pou ki rezon yon ti Ayisyen nan mòn ki vle vin mekanisyen oblije pran dikte sou yon chèf tribi frank. Pandan katran kay pè yo rele li : OPIUM, HASCHISH, BELZEBUTH ! li soti mekanisyen ajistè. Powèm li yo parèt nan anpil gran magazin ak jounal : Black American Literature Forum, Présence Africaine, Ayiti Progrè, Ayiti Obsèvatè, Amsterdam Knews. Se sèlman anpe ladan yo. E lis la long toujou. Msye fè yon kasèt powèm poul’ bay tout Ayisyen gratis.

KADO ANNDAN KÈ POWEM MWEN YO 

Vannen Vannen powèm mwen yo

Vannen yo byen

Anndan kè yo

Na jwenn bon kado

Na jwenn kado lespwa

Ak kado lapè

Na jwenn kado renmen

Ak kado lavi

Vannen

Vannen powèm mwen yo

Vannen yo byen- 

NANM AK LESPRI BON PITIT  DANTI YO

Nanm ak lespri

Bon pitit danti yo

Ap moute desann

Balanse agòch

Balanse adwat

Vire anron

Dyayi rale mennen vini

Dyayi rale mennen ale

Nan kadans danble

De kout bagèt majik:

Kout bagèt melodi vodou

Ak kout bagèt mizik powezi

Nonm nan se chwal de gran mystè

Kap kòde kòde nan tèt li.

MWEN RELE PREZAN

Prezans mwen mèt absan

Absans mwen mèt prezan

Nan tout liv lang fransè

Nan tout liv lang anglè

Nan tout liv lang panyòl

Men nan liv lang manman m nan

Fòs prezans mwen kanpe drèt doubout

Byen dwat byen vivan

Tankou yon papa potomitan

Plen tras dwèt mak men mak bouch

Nan mitan yon gwo sèvis lwa.

KOZE SOU LANG MOUN PALE  Yon lang poukont li paka mete logèy nan pwatrin yon nasyon. Se moun nan nasyon an, lè yo makonen ak lang nan, pran so ak lang nan, moute desann ak lang nan, fè lang nan tounen yon tijoujou byen klere kote tout moun wè foto yo; se lè sa a logèy a mache bwòdènan kè yo, lè yo ap pouse bèl son ak bèl pawòl lang nan. 





  • Monthly

  • Blogroll


  • Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 13 articles | blog Gratuit | Abus?