Sosyete Powèt Kreyolofòn

janvier 18th, 2011

Coutechève Lavoie Aupont

Poster par spcreolophone in Uncategorized

aupont.jpgPowèt sa a fè an Ayiti an 1982. Li ekri an franse tou. Tèks li  parèt nan yon pakèt revi ak jounal Lafrans, Bèljik, Ayiti. Yo tèks li yo an teyat nan vil Nouyòk ak
Boston. La etidye literati nan lekòl Nòmal siperyè Pòtoprens.   

 Nou la je fèmen. 

Timoun lalin s’on boul mikròb

Pa jwe ak lonnbray li

Tèt drèt simityè pran rout lavi

Nou la je fèmen n ap gade 

Pòtoprens bliye sant kò l

Lekòl lage grangou pran fòm vant nou

Nou la pye nan pye n ap mache 

Nannwyit Nou kriye nan rèv nou fè

Nou bwè dlo

Nan rèv nou pa kwyit

Je ront je  nou la n ap gade 

Dlo kò nou jouke lalin

Nou refè lakansyèl ak koulè kò nou

Lapli boude lamizè kwaze pye sou laplenn

Nou la je fèmen n ap twele 

Sant kò nou plen dyòl nou

Se nan vomisman doulè lavi louvri zèl li

Nou la jou pa donnen n ap pale. 

III Mwen menm

Avè w fè twa

Si w konte lanmou Si w pa konte l

Nou fè yon sèl

janvier 4th, 2011

Thélyson Orélien

Poster par spcreolophone in Uncategorized

jpg_orelien_thelyson0-2.jpgThélyson Orélien: se yon powèt ki ekri nan lang Ayisyen ak Franfòn, li defini li menm menm tankou yon ekriven-endepandan. Li fèt nan vil Gonayiv, chèf kote nan depatman Latibonit (Ayiti). Li konmanse nan chante pou apre sa konsakrel nan ekriti powetik. Li te pibliye nan ” Editions de Hèbe” yon rekèy ” Les couleurs de ma terre ” (2007) ki te fèl ranpòte Pri Entènasyonal Jenn otè nan peyi la Swis, Itali ak La Frans. Finalis nan Pri Arthur Rimbaud Fondasyon Emile Blémond pou ” L’ombre qui colle a mes pas” (2009). Kèk nan tèks li yo paret nan ” Nouvelle anthologie de la jeune poésie d’ aujourd’hui ” (2009) nan ” Maison de Poési, Paris “, nan ” Persil ” jounal literè nan peyi La Swis, nan kolektif ” Ancre des Dattes ” (2009) nan ” Anthologie Poètes pour Haiti ” (2010) kay Harmattan, Nan revi ” DiptYque”. Li ap etidye kounye a nan Inivèsite Monreyal.

1- Deblozay

Lanmò plane kou malfini

lap fè laviwonn dede

dèyè yon vyanndèyè

yon chan pwa

chan mayi

Potoprens leve chak maten

ak rèl nan je

pou yon pitit gason

yon vizitè

ke minui manje

Twa (3) revolvè antre

san frape nan yon kay

yo pran lavi

blayil atè

soti kè kal

2- Vwayaj pam

Map leve tout rad met deyò

Tout liv de-chire

Tout kreyon kase

Ak plim san min

M-pral frape tèt lalin nan panno

M-pral kwaze mèt minwi sou gran chimen

m-ap sote lawont nan pòt fenèt

Nan syèl la map pati

Lwen lwen lwen

Byen lwen

Si flè te pouse pa bò isit…

A la pran m-ta pran sant

A la keyi m-ta keyi

A la wouze m-ta wouze

A la koupe m-ta koupe

A la taye m-ta taye

M-tap yas!

M-tap tchoup!

Plonje nan de basen foli

Pou-m pa janm fè foli

3- Sou beton Pòtoprens

Sou beton Pòtoprens
Tranbleman-d tè pase
Alarive li pote ale tout sa-n te posede
Ata yon ti bout papye vyèj
ke plim nan tap eseye kreve ak de ti mo twa pawòl

Sou beton Pòtoprens
Tranbleman-d tè pase
Alarive li pote ale tout sam te ganyen
Sof yon ti gout lawouze douvanjou
nan mitan de fant drèt mwen
ak yon ti moso lalin
ki tap klere-m ak yon ti ponyen limyè
nan mitan batan fenèt la
lè lanp tèt gridap la te fin tenyen nèt

Mpaka konprann
Sanble tout vye rèv yo
Penetre antre jous nan rèv nou
Pou fè nou paka reve ankò

Rèv nou anchennen
Rèv nou ligote
mare ak fisèl pit
tankou vye bèf chenn yap mennen labatwa
Rèv nou minote yon kote
yon kote nou pa menm konnen
Nou pa janm konnen si se isit oubyen lòtbò
si se konnyè a oubyen si se depi byen lontan

Adje !
Ayiti inosan wi mesye
Ayiti genyen pou-l sispann benyen nan san-l
Ayiti genyen pou-l sispann peye pou sa-l pa fè
Paske pa gen sekrè-k kache-k pap devwale yon jou
Sekrè a gen pou-l devwale tankou prizonye-k gen pou-l evade

Sou beton Pòtoprens
Se tout yon kawo twa degout anmè kouwè fyèl
Tankou yon match bòks nou K.O
Nou tonbe kanmenm
Nou leve kanpe pou nou ka retonbe pi rèd

Match di sa a twò dire
Li pi di atò lè nap bokse raj nou
Lè kout pwen nou yo ap tonbe nan levid
Pou vide tout sèvo nou atè

Sou beton Pòtoprens
Tranbleman-d tè pase

Epi…
Beton
Beton nan zokokolo tèt mwen
retire tout memwam
Ou ta di de tete fanm yo tòtòt byen tòtòt

4- Tann

Tann…

Tann yo menen-w

Tann y orale pwent nen-w

Yo pran men-w

Tann dousman

Fè ti souri lakontantman

Tann demwazèl vole

Dèyè pòt kay ou

Tann nan dèyè lonbray

Pase adwat

Vire agoch

Desann anba anba

Wa jwenn platon

Tann jiskaske ou tounen pwa tann

Fò-w tann

Tann mwen di-w

Tonnè!

Tann

Thélyson Orélien

Ekriven-Powèt

Thélyson Orélien, Étudiant
Université de Montréal
Faculté des arts et des sciences
Pavillon Lionel-Groulx
3150, rue Jean-Brillant
Montréal (QC) H3T 1N8
Tél. maison: 514 324-8104
thelyson.orelien@umontreal.ca
http://www.fas.umontreal.ca/

janvier 4th, 2011

James Saint Félix

Poster par spcreolophone in Uncategorized

james-saint-felix.jpgJames Saint Félix fèt 20 me 1989 nan lakou pòtoprens,li se powèt,manm nan Atelye kreyasyon Masèl Jilbè,komedyen nan Konpayi Teyat Zh2ovie, li se dizè tou,li marande tout vid ak flann bèl mo.Li ekri an kreyòl ak franse li se otè 3 liv,ki gen pou sòti (Derandan,kalang ,A la recherche du sens dans le vide. Li se tou manm Sosyete Powèt Kreyolofòn.

Deran dan(Ekstrè)

 

On ponyen tè

On rigòl san

Pil sou pil

Pil sou tè

Dezabiye mò

Abiye vivan.

II

Je tonbe nan pla men

Sèkèy gagannen mò kraze

Lalin mi

Kò se dra

Dra se kò

Pousyè antere

Fas gran van.

III

Kafou san mèch

Mò kalbende son tach san

Ak van nan bouch

Pwèm nan kilbite

Rèl yo pilonnen.

janvier 1st, 2011

Denize LOTU (Lauture)

Poster par spcreolophone in Uncategorized

lauture.jpgNèg mòn premye piti de abitan, Lomon Lotu, Vyejeni Prèvo, ki fè trèz pitiit. Senk ladan yo mouri. Wè jou lamontay Jakmèl 11 Me 1946. Lè li te gen sizan , premye moun nan fanmi li ki te resi desann sètifika te koumanse bal’ leson. Lè li te gen setan papal’ metel’ lekòl kay frè laval. Prèske de zèd tan moute desann mon lematen. Menm kout manchèt la aprèmidi pye atè, sis jou chak semèn. Malgre tout wout long nan, chak dimanch tout kwa ak zetwal fè miyan miyan sou lestomak li. Frè blan fransè chanje lavil’. Yo bwotel pòtoprens. Li tounen tyoul frè fransè ak piti boujwa nan Saint-Louis de Gonzague. Li fè kabann, sèvi tab, bale klas, bale lakou, ramase kaka chen etc. Chans pou li, yo kitel’ al lekol Jean Marie Guilloux. Se la li fini klas prime li. 1960 : li antre SALESIENS  apre li pase yon dikte sou VERCINGETORIX, nou tande, na dim pou ki rezon yon ti Ayisyen nan mòn ki vle vin mekanisyen oblije pran dikte sou yon chèf tribi frank. Pandan katran kay pè yo rele li : OPIUM, HASCHISH, BELZEBUTH ! li soti mekanisyen ajistè. Powèm li yo parèt nan anpil gran magazin ak jounal : Black American Literature Forum, Présence Africaine, Ayiti Progrè, Ayiti Obsèvatè, Amsterdam Knews. Se sèlman anpe ladan yo. E lis la long toujou. Msye fè yon kasèt powèm poul’ bay tout Ayisyen gratis.

KADO ANNDAN KÈ POWEM MWEN YO 

Vannen Vannen powèm mwen yo

Vannen yo byen

Anndan kè yo

Na jwenn bon kado

Na jwenn kado lespwa

Ak kado lapè

Na jwenn kado renmen

Ak kado lavi

Vannen

Vannen powèm mwen yo

Vannen yo byen- 

NANM AK LESPRI BON PITIT  DANTI YO

Nanm ak lespri

Bon pitit danti yo

Ap moute desann

Balanse agòch

Balanse adwat

Vire anron

Dyayi rale mennen vini

Dyayi rale mennen ale

Nan kadans danble

De kout bagèt majik:

Kout bagèt melodi vodou

Ak kout bagèt mizik powezi

Nonm nan se chwal de gran mystè

Kap kòde kòde nan tèt li.

MWEN RELE PREZAN

Prezans mwen mèt absan

Absans mwen mèt prezan

Nan tout liv lang fransè

Nan tout liv lang anglè

Nan tout liv lang panyòl

Men nan liv lang manman m nan

Fòs prezans mwen kanpe drèt doubout

Byen dwat byen vivan

Tankou yon papa potomitan

Plen tras dwèt mak men mak bouch

Nan mitan yon gwo sèvis lwa.

KOZE SOU LANG MOUN PALE  Yon lang poukont li paka mete logèy nan pwatrin yon nasyon. Se moun nan nasyon an, lè yo makonen ak lang nan, pran so ak lang nan, moute desann ak lang nan, fè lang nan tounen yon tijoujou byen klere kote tout moun wè foto yo; se lè sa a logèy a mache bwòdènan kè yo, lè yo ap pouse bèl son ak bèl pawòl lang nan. 

  • Monthly

  • Blogroll


  • Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 13 articles | blog Gratuit | Abus?