Sosyete Powèt Kreyolofòn

décembre 21st, 2010

Emmanuel Vilsaint-Veguy

Poster par spcreolophone in Uncategorized

emmanuel.jpg, ap mennen depi lane 2003 yon vwayaj nan pwezi, sinema ak teyat. Aprè etid li nan Pari XIII, Inivèsite literati etranje, li retounen pou Konsèvatwa (Kote li al aprann, ekri, mete sou sèn ak jwe teyat), nan Satie Erik nan  setyèm (7èm) awondisman vil Pari an Frans . Li ekri nan Lang Ayisyen an  ak nan lang Frans. Tankou tout powèt kreyatè, li se youn ki pran plim li poul pwopoze yon alyans ant tradisyonèl ak nouvèl fòm eskpresyon literè tan sa a. Jodi a, li kontinye ekri pandan l rete fidèl nan bon jan ankadreman. Premye koleksyon powèm li ekri nan lang Ayisyen an gen pou tit “lonbray moun pèdi lanmò” ki te sòti nan mwa Oktòb 2010 la.

Ou bèl

Mwen gade’w devan
Mwen gade’w dèyè

Mwen gade’w adwat
Mwen gade’w agòch

Mwen gade’w delwen
Mwen gade’w depre

Toude grenn zye’m mache pati
Kite tèt mwen pou al mouri nan pa’w

Toude grenn zye’m pa pou mwen

Ilan ilan soti nan bouch mwen pou pale
Koze fant tete’w
- kote lavi ap viv pou tout tan gen tan-

Rèv pa’m se antre anndan dlo kò’w
pou glise desann jouk nan kwis ou

Ou bèl
Ou bèl

Ou se syèl avèk la tè
Tout sa m renmen
Tout sa ki fè’m rete bèkèkè
Tout sa ki fè’m reviv lè’m fin mouri
Tout sa ki fè’m kanpe, kanpe byen rèd !

Ou fout bèl !

Wonnkilèsakole

Timoun patat timoun ma labou
timoun bak machann pye tiwèl
manje kwit nan kalfou san manman
boulva twèl sire dòmi lannwit

Timoun koridò brik a brak
grès kochon lamanjay mouch
malkadi kaka san savon
maladi chirepit tripotay marengwen

Timoun pinisyon levasyon
lamizè nan sak lekòl
aritmetik pou tèt
franse pou djòl
baka loreya sou channmas

Bèl rèv anba ban
bèl koze politik trennen moun lagonav
bèl lespwa bokit dlo san twòkèt
mobilizasyon dwèt lonng

Timoun granmoun jodi demen
fistibal trip nan men
lari pòch kanson chire
batistè pè savann kominyon lèzany
maryaj antere gran simityè  

 

  • Monthly

  • Blogroll


  • Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 13 articles | blog Gratuit | Abus?